Vanredno stanje i zabranja kretanja zbog pandemije COVID-19 važila je za sve građane, osim za one koji su organizovali bakljade u cilju izražavanja podrške aktuelnoj vlasti. Više dana za redom, u nekoliko gradova u Srbiji organizovane su bakljade, gde su se grupe nepoznatih osoba okupljale na krovovima zgrada i palile baklje. Uprkos velikog broja prijava koje su građani uputili policiji i obaveštavali je o kršenju mera, Zaštitnik građana je u postupku kontrole utvrdio da policija nije odgovarala na ove pozive, sem u jednom jedinom slučaju koji se desio u Novom Sadu. Uprkos tome što je Zaštitnik građana dao preporuku da se utvrdi da li je bilo eventualne povrede službene dužnosti policije budući da se nisu odazivali na pozive građana, što je moglo da ugrozi njihovu bezbednost i imovinu, policija to nije učinila. Iz dostupnih snimaka i fotografija lako je utvrditi političku pozadinu ovog incidenta jer je, između ostalog, na jednoj bakljadi bio prisutan narodni poslanik i uticajni član vladajuće stranke. Na osnovu nepostupanja policije po mnogobrojnim prijavama građana u Beogradu, Nišu i Novom Sadu tokom nekoliko dana, jasno je da je incident morao da bude koordinisan iz političkog centra što jasno ukazuje na nedopustiv uticaj koji politički odlučioci imaju na operativni rad policije.

Izvor: N1.info