Neposredno nakon preuzimanja dužnosti ministra odbrane i prvog potpredsednika Vlade Srbije, Aleksandar Vučić je uspostavio kontrolu izvršnih poluga vlasti i ključnih partijskih struktura i time započeo konsolidaciju lične moći narušavajući demokratsko načelo podele vlasti. Pored preuzimanja kontrole nad Srpskom naprednom strankom od dotadašnjeg predsednika Tomislava Nikolića, Vučić je uspeo da pod svoju kontrolu stavi i ključne institucionalne instrumente moći kojima raspolaže Vlada Srbije – kontrolu civilne i vojnih službi bezbednosti. Izmenama Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti po hitnom postupku Vučiću je omogućeno da istovremeno vrši tri funkcije u Savetu za nacionalnu bezbednost – da bude član Saveta kao ministar odbrane, sekretar Saveta i ujedno šef Biroa za kontrolu službi bezbednosti – i dve funkcije u vladi.

Iako Ustav Srbije iz 2006. propisuje da političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast, niti je potčiniti sebi (član 5), normalizovana je nedemokratska i protivustavna praksa donošenja državnih odluka u okviru organa političkih partija. Primer za to je Odluka o imenovanju predsednika Pokreta socijalista Aleksandara Vulina za direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije doneta na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke, dok je Uredbom o Kancelariji za Kosovo i Metohiju propisano da direktora Kancelarije postavlja Vlada na predlog predsednika Vlade Srbije.

Izvor:

Danas.rs

Vesti-online.com

Insajder.net

Politika.co.rs