Praksa donošenja zakona po hitnoj proceduri pretvorila je zakonodavni organ u glasačku mašineriju izvršne vlasti. U izveštaju tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO) navodi se podatak da je u 2015. godini Narodnoj skupštini dostavljen čak 231 nacrt zakona na usvajanje po hitnom postupku. Kako se dodaje, u toj godini Skupština je donela 315 akta, od čega je više od polovine, odnosno 182, usvojeno po hitnoj proceduri. GRECO je takođe saopštio da Srbija nije primenila nijednu od 13 preporuka tog tela iz 2015. za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima. Praksa usvajanja zakona po hitnom postupku dostigla je vrhunac u 2016. kada je 65 odsto akata usvojeno po hitnom postupku, dok je taj postotak smanjen na 44 odsto u 2017, ali je i dalje bio visok. Ovaj trend je zadržan i u periodu od februara 2018. do februara 2019. godine.