Prošlo je tačno godinu dana kako je mesto direktora srpske policije upražnjeno. Ministarstvo unutrašnjih poslova još uvek nije raspisalo javni konkurs za direktora policije. Srpskom policijom, iako nema zakonskog osnova za to, upravlja ministar unutrašnjih poslova, čime direktno utiče na vršenje policijskih poslova. Međutim, i dok je srpska policija imala direktora policije, uglavnom je ministar unutrašnjih poslova preuzimao njegovu ulogu, čime je direktor policije postao potpuno marginalizovan u MUP-u. Sveukupno, ovo stanje podseća da direktor policije najpre treba da bude podoban političkim strukturama, dok njegova stručnost i profesionalnost gube na značaju. Sticanjem povoljnijih društveno-političkih i pravnih okolnosti izabraće se i novi direktor policije. Naime, odredbama novog Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima moguće je da direktor policije bude izabran od kadrova van policije.

Izvor: https://www.otvorenavratapravosudja.rs/teme/ostalo/biti-ili-ne-biti-direktor-srpske-policije