Vlada je donela uredbu koja, između ostalog, određuje da se podatak može označiti stepenom tajnosti „INTERNO” ako bi njegovim otkrivanjem došlo do narušavanja poverenja građana u zakonitost i stručnost rada Ministarstva odbrane. Ovakvo rešenje praktično je omogućilo zaposlenima u MO da određene podatke označe kao tajne kako bi izbegli pozivanje na odgovornost za korupciju. U narednim godinama nastavljen je trend smanjenja transparentnosti kroz izmene propisa. Odluka o određivanju stepena tajnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije iz 2016. godine navodi vrste dokumenata i podataka koji se mogu označiti stepenom tajnosti bez obzira na njihov realni sadržaj. Ovi akti su, na primer, omogućili da se odlukom iz 2016. godine svi podaci i dokumenti o upravljanju ljudskim resursima označe stepenom tajnosti, što otvara ogroman prostor za zloupotrebe. Izmene Zakona o odbrani  2018. godine ozakonile su lošu internu praksu i dodatno precizirale koje vrste podataka su tajni podaci. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti ove zakonske odredbe i ukazao da se njima MO i VS faktički izuzimaju iz sistema prava na pristup informacijama od javnog značaja. Ustavni sud je ovu inicijativu odbacio 2019. godine.

Izvor: Bezbednost.org