Bratislav Gašić zamrznuo je svoje članstvo u Srpskoj naprednoj stranci kako bi ispunio zakonske obaveze za imenovanje na mesto direktora BIA. Iako Zakon izostavlja bilo kakve kriterijume za direktora Agencije, on nalaže da pripadnici BIA ne mogu biti članovi političkih stranaka, a sve službe bezbednosti moraju da budu politički neutralne. Činjenica da je ovo prvi put da za direktora BIA bude postavljena istaknuta stranačka ličnost izazvala je mnoštvo kritika stručne javnosti, kao i Delegacije EU u Srbiji i Evropske komisije. Stručna javnost je smatrala da je glavni razlog za postavljenje Gašića na mesto direktora BIA ta što je veoma lojalan predsedniku stranke i Republike, Aleksandru Vučiću. Gašić je na ovu funkciju zvanično postavljen 29. maja 2017. godine.

Izvor:

N1.info

N1.info

N1.info