Pripadnici Odeljenja za opservaciju i dokumentovanje MUP-a Srbije, Milan Dumanović i Mladen Trbović, podneli su krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja i trgovine uticajem protiv više lica u vrhu MUP-a, uključujući i Dijanu Hrkalović, tadašnju Sekretarku Uprave kriminalističke policije. Prijava je u vezi sa incidentom koji je u javnosti poznat kao slučaj Potočari, u kom su isplivale informacije da se operativci upućuju na zadatke usmenim naredbama, bez sudskih naloga, da se šalju van države na tajne poslove, bez službenih legitimacija i bez obaveštavanja lokalne policije. Policajci su zbog iznošenja ovih podataka u javnost optuženi za odavanje službene tajne, a Dumanović je 2017. otpušten zbog teže povrede službene dužnosti, zatim po nalogu suda vraćen na posao da bi odmah sa njega bio i udaljen. Dijana Hrkalović je u međuvremenu napredovala do mesta državne sekretarke u MUP-u i, prema rečima bivšeg načelnika UKP-a, bila jedna od ključnih figura koja je doprinela poltizaciji i kriminalizaciji policije.

Kako su utvrdili istraživački novinari, tokom njene karijere u MUP-u naređivala je da se nezakonito prate novinari, održavala je veze sa ljudima bliskim Kavačkoj kriminalnoj grupi dok je policija pretežno hapsila ljude bliske suparničkom, Škaljarskom klanu, dok je broj kriminalnih obračuna na ulicama bio u porastu. Početkom 2021. krenula je tabloidna kampanja u vlasti bliskim tabloidima koja je Hrkalović predstavljala kao ključnu osobu u aferi prisluškivanja predsednika Srbije, dok je dokazi dovode i u vezu sa slučajem Jovanjica. Uprkos svim medijskim napisima, protiv nje se ne vodi nijedan postupak, što pojedini stručnjaci objašnjavaju time da je u posedu kompromitujućih materijala od čijeg objavljivanja politički strahuje. Ovaj slučaj jedan je od najjasnijih primera političkog uticaja na rad policije i predstavlja jasan dokaz uništavanja profesionalnog integriteta ove službe. MUP je izradio procenu uticaja video-nadzor na ljudska prava, ali je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ustanovio da rukovalac podacima o ličnosti nije ispoštovao zakonski minimum, te da nije procenio rizike po prava i slobode lica. Uz ove rizike ugrožavanja prava i upitne efektivnosti, postavilo se pitanje i svrsishodnosti budući da je prema procenama skoro 50 miliona evra investirano u opremu i softver od početka projekta. Brojni ukazani problemi ostali su nerešeni, a ne postoje podaci o rezultatima primene sistema video-nadzora. Stoga su građani i udruženja građana zajedno mapirali ukupno 1001 kameru u Beogradu, na taj način upoznajući građane sa njihovim lokacijama  i potencijalnim opasnostima.

 

Izvor: balkans.aljazeera.net