Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova zabeležili su najveći broj slučajeva unutrašnjeg uzbunjivanja u periodu 2015–2020, pokazuje izveštaj Ministarstva pravde o sprovođenju Zakona o zaštiti uzbunjivača Štaviše, skoro svi slučajevi iz 2019. i 2020. godine, ukupno njih 64, vezani su samo za ova dva ministarstva. Javnosti najpoznatiji slučaj uzbunjivača Aleksandra Obradovića iz fabrike namenske industrije „Krušik” nije dobio epilog.

Izvor: https://www.mpravde.gov.rs/files/Izve%C5%A1taj%20o%20primeni%20Zakona%20o%20za%C5%A1titi%20uzbunjiva%C4%8Da%20(2015-2020).pdf