U novom BCBP infografiku pogledajte najznačajnije narative o civilnom društvu koji doprinose daljem zarobljavanju države.

Narative o civilnom društvu karakteriše dihotomija i međusobna isklučivost. Dok sa jedne strane dominira diskurs o najznačajnijim akterima civilnog društva kao “izdajnicima i stranim plaćenicima”, sa druge strane se veoma jasno izražava spremnost vlasti za saradnju sa civilnim društvom i ističe se njegov značaj pre svega u procesima evropskih integracija, i jačanju vladavine prava u zemlji.

Detaljnije čitajte u analizi (Ne)poželjni partner – analiza narativa o civilnom društvu u funkciji zarobljavanja države.

Izradu infografika finansijski je podržala Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED). Za sadržaj odgovornost snosi jedino Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

INFO-fin