U novom BCBP infografiku pogledajte najznačajnije narative o pandemiji i na koji način su oni uticali na proces zarobljavanja države tokom predizborne kampanje u Srbiji.

Kriza izazvana pandemijom COVID-19 ogolila je u Srbiji autoritarne tendencije, kako u državi, tako i društvu, učinivši vidljivim obim i zamah zarobljavanja države. Tokom pandemije građanima su slate konfuzne i kontradiktorne poruke i to od strane organa i pojedinaca koji zakonom nisu bili ovlašćeni da to rade. Krajni rezultat je bio to da su građani zbunjeni i da su prepušteni sami sebi.

Detaljnije čitajte u analizi Kovidokratija u predizbornom procesu – analiza narativa o pandemiji u funkciji zarobljavanja države.

Izradu infografika finansijski je podržala Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED). Za sadržaj odgovornost snosi jedino Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

kovidokratija-infografik