Koji narativi o Rusiji i Kini prate saradnju Srbije sa ovim zemljama i kako doprinose daljem zarobljavanju države, pogledajte u BCBP infografiku.

Narativi koje su koristile srpske elite i provladini mediji u 2020. i 2021. godini pokazuju da proruski i prokineski narativi igraju ulogu u procesu zarobljavanja države. Kroz forsiranje ovih narativa, srpske elite promovišu sebe pred svojom unutrašnjom publikom, jačaju svoju kontrolu, i prolongiraju stanje zarobljene države.

Neke od najupečatljivijih izjava koje ilustruju prethodno opisane procese pogledajte u BCBP infografiku.

Detaljnije čitajte u analizi Rusija i Kina, prijatelji i braća zarobljene države – analiza narativa u funkciji zarobljavanja države.

Izradu infografika finansijski je podržala Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED). Za sadržaj odgovornost snosi jedino Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

rusija-kina-infografik-1