Narodna skupština je usvojila rebalans budžeta kojim su planirana sredstva za odbranu uvećana čak 44%, samo četiri meseca nakon usvajanja inicijalnog budžeta za 2021. godinu. Ovaj dramatičan skok se najvećim delom nalazi u kategoriji koja se odnosi na nabavke naoružanja i vojne opreme, bez obrazloženja pojedinačnih nabavki. Takva višegodišnja praksa raspolaganja budžetom u sektoru odbrane govori o tome da se nabavke ne realizuju prema planovima niti potrebama sistema odbrane, već u skladu sa spoljnopolitičkim interesima i radi dobijanja unutrašnjih političkih poena.

Izvori:

http://www.parlament.gov.rs/akti/doneti-zakoni/doneti-zakoni.1033.html