Decembarske vanredne parlamentarne i beogradske izbore obeležile su organizovane migracije birača, kao vrsta izbornog inženjeringa koja podrazumeva koordinirano privremeno menjanje prebivališta određenog broja ljudi. Ova praksa je u znatnoj meri sprovođena sa ciljem da utiče na ishode lokalnih izbora koji su raspisani samo u nekim gradovima i opštinama, uključujući prestonicu. Prijavljivanje prebivališta radi korišćenja prava glasa u jedinicama lokalne samouprave u kojima birači ne žive predstavlja kršenje Zakona o prebivalištu i boravištu. Fotografska i video evidencija svedoči o masovno organizovanim migracijama birača iz drugih regiona u Srbiji i iz inostranstva. Organizacija CRTA pronašla je lica koja su upisana u biračke spiskove u više gradova i država, kao i niz objekata neuslovnih i nenamenjenih za stanovanje, a na čijim je adresama prijavljeno desetine birača.

Upisivanje fiktivnih prebivališta – pogotovo kada je reč o velikom broju ljudi – ne može se sprovesti bez učešća Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovakve izborne nepravilnosti daju povoda za sumnju da su državne institucije zloupotrebljene kako bi se vladajućoj stranci omogućio ostanak na vlasti.

Pored ovoga, zabeležene su i druge neregularnosti i zloupotrebe, kršenje izbornih prava, pravila i procedura. Za 7 od ukupno 14 izbornih listi koje je Gradska izborna komisija proglasila izražene su ozbiljne sumnje da su se zasnivale na falsifikovanim izjavama podrške birača, a pojedini izveštaji kontrolora izbora i materijali su dospeli u javnost pre i tokom izbornog dana. Na neregularnosti tokom predizborne kampanje koje se sastoje u zloupotrebi javnih sredstava i medija sa nacionalnom frekvencijom, apsolutnoj medijskoj dominaciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića i napadima na novinare i organizacije civilnog društva, ukazali su i međunarodni posmatrači zajedničke posmatračke misije OEBS-a i ODIHR-a u kojima su se nalazili i predstavnici Evropskog parlamenta i Saveta Evrope. Oni su i na sam dan glasanja uočili primere nedopustivog grupnog glasanja, pritiske na birače i kupovinu glasova, falsifikovane glasačke listiće u kutijama i primere takozvanih fantomskih birača.

Izvori:

https://crta.rs/preliminarni-nalazi-o-organizovanoj-migraciji-biraca/, https://crta.rs/jedan-birac-istovremeno-u-vise-gradova-i-drzava/, https://www.osce.org/sr/odihr/elections/serbia/560701,

https://bezbednost.org/saopstenje-organizacija-civilnog-drustva-o-krsenju-ljudskih-prava-na-izborima-odrzanim-17-decembra/