Usvojen je Zakon o budžetu za 2018. godinu u kome su dodeljena sredstva BIA veća za blizu 20% u odnosu na prethodnu godinu. I narednih godina budžet BIA beleži veliki rast pa je tako budžet Agencije u 2020. bio duplo veći u odnosu na 2016. Pored toga, utvrđeno je da je BIA trošila i više od opredeljenih sredstava. To je najviše došlo do izražaja u 2018. kada su njeni konačni izdaci bili za 27% viši u odnosu na zakonom predviđeni budžet. O preraspodeli budžeta se, međutim, neformalno odlučivalo jer ne postoji nijedno rešenje o preraspodeli sredstava iz tekuće budžetske rezerve. Uz to, javnost ali ni narodni poslanici ne znaju na šta se ta uvećana sredstva troše, jer je izmenama Zakona o budžetskom sistemu 2014. određeno da se rashodi BIA u budžetu prikazuju samo u ukupnom iznosu, tj. bez navođenja aproprijacija (npr. plate, usluge po ugovoru, mašine i oprema). Budžet VBA se još od 2014. godine ne prikazuje u okviru budžeta MO, pa je nemoguće zaključiti da li je došlo i do rasta izdataka za vojne agencije.

Izvor: N1.info