Zarobljavanje države je planiran i  sistematski poduhvat koji preduzimaju predstavnici vlasti jedne države kako bi ostvarivali svoje privatne interese na štetu javnih. To je proces koji podrazumeva da uzak krug donosilaca odluka i njima bliskih ljudi urušava podelu vlasti, menja ili zloupotrebljava zakone, samovoljno postavlja i smenjuje pojedince na važnim državnim pozicijama, instrumentalizuje institucije ili medije za obračun sa svima koji slobodno govore, i ugrožava osnovna prava svojih građana u cilju uvećanja svoje ekonomske i političke moći.
Zarobljavanje Srbije je u poodmakloj fazi. Beogradski centar za bezbednosnu politiku je analizirao proces zarobljavanja sektora bezbednosti, iz čega je proizašla i hronologija zarobljavanja države od 2012. do 2021. godine u kojoj su istaknuti i povezani ključni događaji preko kojih se ovaj proces odvijao.