Narodna skupština usvojila je autentično tumačenje definicije ko se smatra „javnim funkcionerom” u novom Zakonu o sprečavanje korupcije, čime je značajno sužen opseg primene ovog zakona, bez pruženog objašnjenja i kršenjem skupštinske procedure. Pošto autentično tumačenje deluje retroaktivno, smatra se da funkcioneri koji su isključeni ovim tumačenjem nisu imali to svojstvo počev od 1. septembra 2020. godine kada je zakon stupio na snagu. Umesto da donosi jasne, primenjive i usaglašene zakone, zakonodavni organ usvajanjem autentičnih tumačenja sa retroaktivnim dejstvom podriva sudstvo i urušava pravnu sigurnost.

Izvor: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/ostala_akta/2021/RS6-21%20-%20lat..pdf, https://transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/saoptenja/11879, https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/pod-lupom/11884-sudije-i-tuzioci-na-mala-vrata-prestaju-da-budu-javni-funkcioneri