U javnosti se neočekivano pojavio Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima koji bi predloženim odredbama dodatno ojačao politički uticaj na rad policije, proširio ovlašćenja dajući policiji mogućnost da primenjuje masovni biometrijski nadzor, kao i dodatno smanjio javnost rada i odgovornost ove institucije. Nacrt je izrađen daleko od očiju javnosti i način na koji je predstavljen ukazivao je na to da predlagač nije bio spreman za raspravljanje o njegovom sadržaju, dok bi njegovo usvajanje vodilo cementiranju političkog uticaja na rad policije. Nekoliko organizacija civilnog društva je ukazalo na štetnost odredaba i u veoma kratkom vremenskom periodu Ministarstvo unutrašnjih poslova je sporni nacrt povuklo, navodno jer je tako tražio predsednik Srbije. Međutim, za povlačenje Nacrta ministar unutrašnjih poslova je upravo okrivio organizacije civilnog društva jer su imale nameru da zbog Nacrta organizuju nasilne proteste i tako destabilizuju Srbiju.

Izvor: https://www.slobodnaevropa.org/a/nacrt-zakona-o-unutra%C5%A1njim-poslovima-srbija/31474535.html