Narodna skupština usvojila je po hitnom postupku izmene Zakona o eksproprijaciji, o kojima nije održana javna rasprava, niti je dato obrazloženje za hitno usvajanje. Problematične izmenjene odredbe skraćuju postupak eksproprijacije i omogućavaju da se ona sprovodi i radi realizovanja (polu)privatnih komercijalnih projekata koje Vlada, neomeđena bilo kakvim zakonskim kriterijumima, proglasi za „projekte od značaja” za državu. U javnosti se ove izmene najviše vezuju za sporni slučaj projekta iskopavanja litijuma u dolini Jadra (Rio Tinto). One predstavljaju korak dalje u ozakonjavanju prakse po kojoj je moguće staviti interes investitora iznad javnog interesa, odnosno iznad prava građana, na privatnu svojinu i čistu životnu sredinu.

Nakon masovnih ekoloških protesta širom Srbije, predsednik Srbije odbio je da potpiše zakonske izmene, a Vlada je povukla predlog. Problem nije u potpunosti rešen jer je Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima već omogućeno da se eksproprijacija vrši za potrebe privatne firme u rudarstvu, kao što je već učinjeno za kinesku kompaniju Ziđin u Boru.

Izvor: https://rs.n1info.com/biznis/skupstina-srbije-usvojila-zakon-o-eksproprijaciji/, https://transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/pod-lupom/12164