Grad Leskovac dodelio je sredstva iz budžeta za projekat SOS telefona za žrtve nasilja organizaciji čiji je osnivač i predsednik član vladajuće Srpske napredne stranke koji ima dve pravosnažne presude za nasilje u porodici. Ova organizacija nema ni odgovarajuća znanja niti licencu za ovu aktivnost. Zbog javnog reagovanja na ovakvu odluku, članice organizacija „Žene za mir” bile su izložene višestrukim pretnjama i zastrašivanjima. Ovo je nastavak loše prakse koja je opasna po krajnje korisnike kojima su sredstva indirektno namenjena. Tako je u februaru 2022. godine Ministarstvo prosvete na konkursu podelilo 40 miliona dinara na 50 udruženja, od čega 10 udruženja dobija po dva miliona dinara, a sva ostala u proseku po 500.000 dinara. Među deset sa najvišim iznosima nalazi se i pet udruženja koja su dobila najviše iznose na spornom konkursu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju u 2021. godini. Tada je na konkursima podeljeno 658 miliona dinara, a najviše organizacijama (njih 18) koje su javnosti potpuno nepoznate. Iste organizacije pobedile su i na konkursu 2014. godine, koji je obustavljen zbog zloupotrebe. Javnosti su uskraćene informacije o rezultatima koje su ove fantomske organizacije ostvarila svojim projektima. S druge strane, iako svojim uslugama podrške i pomoći građanima zamenjuju državu, autentične ženske organizacije svoj rad preovlađujuće finansiraju stranim donacijama.

Izvor: , https://birn.rs/fantomske-organizacije-po-treci-put-pobeduju-na-drzavnim-konkursima/, https://birn.rs/sporni-konkursi-ministarstva-za-brigu-o-porodici/