Parlament je usvojio izmene i dopune Zakona o BIA i tako uskladio zakonske odredbe koje se odnose na prisluškivanje sa Ustavom Srbije, a koje je Ustavni sud proglasio neustavnim decembra 2013. godine. Prilika je, međutim, iskorišćena da se izmeni sudska instanca koja odobrava primenu mera tajnog prikupljanja podataka radi zaštite nacionalne bezbednosti. Umesto Vrhovnog kasacionog suda to je sada Viši sud u Beogradu, na čije čelo je mesec dana ranije postavljen Aleksandar Stepanović, koji je neobično brzo napredovao u sudskoj hijerarhiji i za koga mediji i advokati tvrde da je prijatelj Aleksandra Vučića i Aleksandra Đorđevića. Sudska instanca za odobravanje primene posebnih mera kada je reč o vojnim službama bezbednosti, kao i policijskim merama ciljane potrage, ostao je Vrhovni kasacioni sud, te je veoma neobično da samo za BIA važi drugačije rešenje.

Izvor:Paragraf.rs; Bezbednost.org