Samo dve petine od 408 položaja u državnoj upravi popunjeno je sprovođenjem konkursa, iako je to zakonska obaveza još od 2005. godine. Odlazeća Vlada Ane Brnabić do sada je u svom nepunom dvogodišnjem mandatu postavila vršioce dužnosti u državnoj upravi čak 1258 puta. Od toga su 972 postavljenja bila nezakonita, a 30% postavljenja bilo je retroaktivno. Ništa bolja situacija nije ni u državnim preduzećima, kojih ima 34. Tek svako četvrto državno preduzeće ima direktora zakonito izabranog na javnom konkursu. Polovina državnih preduzeća za 10 godina nije nijednom imala na čelu direktora izabranog na konkursu, iako je to zakonska obaveza. U ovom stanju ozbiljno je narušena pravna sigurnost jer su sporne sve odluke lica koja su na svom položaju nezakonito. Takođe, pojačava se politički uticaj nad upravljanjem javnim sektorom, što omogućuje izvlačenje javnih resursa i kupovinu glasova pred izbore.

Izvor: https://www.preugovor.org/Brze-reakcije/1763/Za-uspostavljanje-zakonitog-stanja-u-drzavnoj.shtml, https://www.preugovor.org/Infografici/1778/Upravljanje-drzavnim-preduzecima-decenija.shtml