Prema navodima istraživačkih novinara, BIA je pretrpela reorganizaciju i kadrovske promene od zakonskih izmena iz maja 2018. Među važnijima je formiranje Situacionog centra čija je namena da svakodnevno daje objedinjene podatke iz različitih uprava i regionalnih centara BIA. U Centru su zaposleni i mladi kadrovi bliski vladajućoj partiji, čiji je zadatak da prate društvene mreže i medije. Procena je da je od dolaska SNS na vlast 2012. do 2018. godine u BIA zaposleno oko 250 ljudi. Tokom ovih promena, kadrovi bliski Marku Parezanoviću, načelniku Uprave za bezbednosnu zaštitu (koja je najvažnijih Uprava u BIA) su unapređeni te su zauzeli važne pozicije u BIA. Uz ove promene u BIA je uloženo i dosta novca. Zaposlenima su povećane plate, dobijaju bonuse, a uloženo je i u tehniku.

Izvor: Nin.co.rs