Nakon dolaska Aleksandra Vulina na čelo Ministarstva unutrašnjih poslova, usledila je serija kadrovskih promena unutar policije u nekoliko talasa i trajala je do početka 2021. godine. Nakon najave rata protiv mafije, prvo je Veselin Milić ponovo postavljen za načelnika policijske uprave za grad Beograd, na kom je i prethodno bio do 2018. godine, kada je postao savetnik Predsednika Srbije za korupciju i kriminal. Postavljen je i novi načelnik granične policije, smenjeni su načelnici saobraćajne policije u Nišu, a već ranije smenjen načelnik policijske uprave za Novi Sad suspendovan je i oduzeta mu je značka, dok se novi načelnik dovodi u vezu sa ljudima bliskim kriminalnim krugovima sa severa Kosova. Pored ovoga, pomoćnica ministra i načelnica Sektora za ljudske resurse samoinicijativno je podnela ostavku i napustila ovo mesto. Prema navodima iz medija, ova serija smena zapravo je „čistka“ ljudi bliskih prethodnom ministru Nebojši Stefanoviću, koji je neposredno pred istek svog mandata takođe sproveo opsežne kadrovske promene dovodeći navodno sebi odane ljude na ključne funkcije u Ministarstvu pre svog odlaska. Za većinu ovih smena nisu ponuđena obrazloženja i javnost ostaje uskraćena za razloge i ciljeve ovako opsežnih kadrovskih izmena. Posebno je problematično što je kadriranje na ključnim, strateškim mestima u MUP-u sprovedeno bez konkursa koji bi omogućio veću transparentnost i uvid javnosti u ceo proces.

Česte smene i diskreciona moć ministra prilikom kadriranja omogućava prostor za politički uticaj na rad policije kroz osiguravanje poslušnosti u lancu komandovanja, urušavajući pri tom profesionalan pristup i nezavisnost u policijskom radu.

Izvor: Insajder.net