Novi zakon o vojsci daje veća diskreciona ovlašćenja ministru

By |2021-02-26T14:02:43+00:0009/05/2018|Vojska|

Izmenama i dopunama Zakona o Vojsci 2018. godine uvedena je odredba po kojoj ministar odbrane ima diskreciono pravo da odluči o tome koja lica van MO i VS može da Više...