Kolaps elektroenergetskog sistema u Termoelektrani Nikola Tesla (TENT) u Obrenovcu, koji je ostavio hiljade korisnika bez struje i grejanja na nekoliko dana, posledica je nestručnog upravljanja koje se održava nezakonitom vedeizacijom čelnih pozicija u javnim preduzećima. Na čelu Elektroprivrede Srbije godinama se nezakonito nalazi Milorad Grčić, koji u trenutku imenovanja 2016. godine nije bio ispunio sve neophodne uslove i kome je v. d. mandat direktora istekao još u martu 2017. godine. Od ukupno 34 javna preduzeća, samo devet imaju direktora izabranog na konkursu, a u 17 preduzeća su na čelu lica kojima je istekao v. d. status te nemaju nikakav pravni osnov da njima upravljaju. Sve češća je praksa retroaktivnog imenovanja direktora. Time se dovodi u pitanje pravna sigurnost i omogućava izbegavanje odgovornosti za propuste preduzeća.

Vedeizacija se nastavlja i u javnoj upravi, omogućavajući kontrolu javnog sektora od strane političkog vrha, mimo zakona. Sredinom 2021. godine 62% visoka položaja u javnoj upravi činili su vršioci dužnosti, više nego godinu dana ranije.

Izvor: https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-59654416,
https://twitter.com/TransparencySer/status/1471018656582836224, ,
https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_oktobar_21.PDF