Parlament je usvojio je po hitnom postupku izmene i dopune Zakona o BIA, kojima su data veća ovlašćenja direktoru Agencije. On između ostalog može da zapošljava bez konkursa, da odlučuje o napredovanju u službi i o visini plata zaposlenih, dok su kriterijumi za izbor direktora i dužina njegovog mandata ostali nedefinisani. Zakonske izmene sadrže i jednu neverovatnu odredbu, kojom se propisuje da je ne samo za sticanje radnog odnosa u BIA već i za vraćanje na rad u Agenciju na osnovu pravnosnažne odluke nadležnog organa (suda) neophodno da lica prođu bezbednosnu proveru. Tako je direktor BIA (koji uređuje bezbednosne provere), stavljen iznad sudova. Novinari su kasnije utvrdili da su ove promene omogućile nesmetano partijsko kadriranje u BIA.

Izvor:
Danas.rs;
Bezbednost.org