Nakon što je predsednik Srbije (i predsednik vladajuće stranke) objavio da prihvata zahteve ekoloških protesta, Vlada je ekspresno predložila, a Narodna skupština jednoglasno usvojila izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Time je potpuno obesmišljen princip podele vlasti. Rasprava je trajala manje od pola sata, niko nije govorio u ime predlagača, a svaki od 193 prisutna poslanika glasao je za izmene. Po zahtevu organizatora protesta, ukida se taksa za overu potpisa, koja je predstavljala neustavno smanjivanje dostignutog nivoa osnovnih prava, i jasno se omogućava da predstavnici ovlašćenih predlagača budu deo organa za sprovođenje referenduma. Takođe, neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od četiri godine a ni Skupština Srbije neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrđena na referendumu u naredne četiri godine.

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, sa čijim se donošenjem kasni više od 10 godina, usvojen je krajem novembra po hitnom postupku kako bi se građani izjasnili o promeni Ustava u oblasti pravosuđa pre najavljenog raspuštanja Narodne skupštine u februaru 2022. Pored niza spornih rešenja u Zakonu, što je dovelo i do građanskih protesta, usvajanje propisa radi konkretnog referenduma i neposredno pred njegovo održavanje nije u skladu sa demokratskim standardima, na šta je ukazala i Venecijanska komisija.

Izvor: https://www.srbija.gov.rs/vest/593344/usvojen-zakon-o-referendumu-i-narodnoj-inicijativi.php, https://pescanik.net/zakon-protiv-referenduma/,
https://rs.n1info.com/vesti/skupstina-srbije-o-izmenama-zakona-o-referendumu-i-narodnoj-inicijativi/