Izmenama i dopunama Zakona o Vojsci 2018. godine uvedena je odredba po kojoj ministar odbrane ima diskreciono pravo da odluči o tome koja lica van MO i VS može da obezbeđuje Vojna policija. Ovim izmenama ministru su odrešene ruke da sam odlučuje koga će vojna policija štititi (nezavisno od toga da li lica imaju veze sa sistemom odbrane) i povećan je rizik od zloupotrebe vojne policije za obavljanje poslova „privatnog obezbeđenja”. U februaru 2020. doneta je uredba koja detaljnije razrađuje ovlašćenja vojne policije prema civilima. Neke odredbe ove uredbe su vrlo široko postavljene, pa tako vojna policija može primeniti policijske mere prema civilima u “obavljanju poslova protivterorističke zaštite”, što je podložno različitim tumačenjima i zloupotrebama.

Uvođenje ove zakonske odredbe podsetilo je javnost na incident na Paradi ponosa 2014. godine, kada su se brat tadašnjeg predsednika Vlade Aleksandra Vučića i brat tadašnjeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog, u pratnji dvojice vojnih policajaca iz bataljona specijalne namene „Kobre”, sukobili sa pripadnicima Žandarmerije, koji su obezbeđivali događaj.

Izvor: Bezbednost.org