Vrhovni kasacioni sud usvojio je dopunu svog mišljenja iz 2018. godine, prema kojem sada banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pod uslovom da je to jasno predočila u ponudi. Advokatska komora Srbije upozorava da se ovim stavom na direktan način narušava pravna sigurnost građana i menja dosadašnja sudska praksa. Doneta dopuna pravnog stava predstavlja poslednji u nizu pokušaja da se u pravni sistem Republike Srbije uvedu rešenja čiji je cilj obustavljanje više stotina hiljada sudskih postupaka građana protiv banaka zbog neosnovano naplaćenih troškova obrade kredita. Prethodno je sa istim ciljem Vlada predložila izmene Zakona o parničnom postupku a narodni poslanici predložili autentično tumačenje predmetnih zakona. Ovi pokušaji nisu uspeli usled burne reakcije advokata i šire javnosti. Kao rezultat dopunjenog mišljenja VKS, hiljade tužbi protiv banaka povučeno je do kraja 2021. godine, banke su podnele zahteve za reviziju pravosnažnih presuda, što može dovesti do toga da građani koji su već dobili odštetu, moraju da je vrate i plate dodatne troškove postupka.

Izvor: https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/4516791/vrhovni-kasacioni-sud-troskovi-obrade-kredita.html,
https://www.gradjanske.org/civilno-drustvo-zahteva-hitno-povlacenje-nacrta-novog-zakona-o-parnicnom-postupku/,
https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/4431292/advokati-obustava-rada-povucen-predlog-za-tumacenje-zakona.html,
https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/gra%C4%91ani-povukli-30000-tu%C5%BEbi-protiv-banaka,
https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/ko-je-tuzio-banku-za-naplatu-troskova-obrade-kredita-i-dobio-ostaje-bez-1-000-evra/