Ubrzo nakon što je novi ministar unutrašnjih poslova postao Bratislav Gašić, koji je pre toga bio direktor Bezbednosno informativne agencije (BIA), u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) je nastavljena debeizacija, odnosno proces u kome kadrovi BIA-e prelaze u MUP. Kao najzvučnije ime koje je u ovom talasu debeizacije prešlo u MUP je Goran Colić, novi vršilac dužnosti načelnika Sektora unutrašnje kontrole. Značaj ovog sektora ogleda se u kontroli zakonitosti rada policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP-u. Dok je radio u BIA-i, Colić je obavljao posebne zadatke, poput učestvovanja u sprovođenju Darka Šarića, poznatog lidera kriminalnog podzemlja, kao i u pratnji Vojislava Šešelja iz Haga. Nepoznato je koje sve uslove je Colić trebalo da ispuni da bi se našao na čelu Sektora unutrašnje kontrole u v.d. statusu. Zbog toga se pretpostavlja da je višegodišnja uspešna saradnja Gašića i Colića u BIA-i bila presudni faktor za tu poziciju. Njegovo postavljenje predstavlja novi problem za samostalno operativno postupanje Sektora unutrašnje kontrole, čime je malo verovatno da će integritet policije biti poboljšan.

Izvor: https://nova.rs/vesti/hronika/gasic-u-mup-doveo-kadar-iz-bia-otkrivamo-ko-su-najblizi-saradnici-aktuelnog-ministra-policije/