Regulatorno telo za elektronske medije (REM) ponovo je, nakon javnog konkursa, dodelilo četiri televizijske dozvole za nacionalnu pokrivenost istim televizijama – Pink, Prva, Hepi i B92 za narednih osam godina. Na javnom konkursu učestvovalo je četrnaest televizijskih kuća, a dozvole su ponovo dobile televizije koje nisu ispunile neophodne uslove i koje su godinama unazad dokumentovano kršile zakone, podzakonske akte i Kodeks novinara Srbije. Samo tokom 2020. godine ove četiri televizije načinile su 12.000 prekršaja Zakona o oglašavanju, a podneseno je i više prijava zbog govora mržnje i emitovanja nasilja. Takođe, raniji izveštaji REM-a pokazuju da ove televizije nisu imale sve programske elemente (informativni, naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni i dečji program), niti su poštovale elaborate na osnovu kojih su prethodno dobile dozvolu. Savet REM-a nije obrazložio zašto nije istovremeno raspisao konkurs i za petu nacionalnu televizijsku frekvenciju.

Ovakvo postupanje REM-a ukazuje na manipulativno ograničavanje pristupa najširoj populaciji televizijama sa kritičkim sadržajem. Prema izveštaju međunarodnih posmatrača, tokom kampanje pred aprilske izbore privatne televizije sa nacionalnom pokrivenošću posvetile su 90% informativnog programa pozitivnom izveštavanju o predsedniku Republike i predstavnicima Vlade. Time su održale nejednake uslove za učesnike izbora i ograničile priliku biračima da donesu potpuno informisanu odluku.

Izvor: https://rs.n1info.com/vesti/rem-nacionalne-frekvencije-dodelio-televizijama-pink-prva-hepi-i-b92,

https://bizlife.rs/koalicija-za-slobodu-medija-odluka-rem-a-nastavak-medijskog-mraka-u-srbiji/, https://www.osce.org/files/f/documents/6/b/524622.pdf