Načelnici svih sektora u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) su, na osnovu provere Informatora o radu MUP-a i kadrovskih rešenja Vlade Srbije, u statusu vršilaca dužnosti. Prema Zakonu o državnim službenicima, status vršioca dužnosti može najduže da traje devet meseci, odnosno vršiocu dužnosti prestaje dužnost nakon isteka tog perioda i taj položaj ostaje nepopunjen do postavljanja državnog službenika na položaj u konkursnom postupku. Međutim, na osnovu javno dostupnih dokumenata, utvrđeno je da je Goran Colić, nakon isteka perioda od devet meseci, nezakonito po treći put, na period od tri meseca, postavljen za vršioca dužnosti načelnika Sektora unutrašnje kontrole. Pored toga, i Luka Čaušić, vršilac dužnosti načelnika Sektora za vanredne situacije, tokom 2023. godine je četiri puta postavljan nezakonito na tu poziciju. Ovakva pogrešna praksa omogućava da se kroz politički uticaj usmerava rad policije što sveukupno ne doprinosi integritetu policije.

Izvor: https://www.otvorenavratapravosudja.rs/teme/krivicno-pravo/gde-god-nades-dobro-mesto-ti-vd-a-posadi-apel-buducoj-vladi-da-iskoreni-losu-i-nezakonitu-praksu